Företag på Ekhamn

Vi som äger och driver Ekhamns Gård har ett antal företag som på olika sätt är en del av verksamheten på gården. Här är en kort presentation av dessa företag.

Ekhamns Gård AB

Företaget ägs av Ekmaco samt av EMMO System och ansvarar för all verksamhet på gården som inte rör jordbruk eller skogsbruk. Detta omfattar bland annat:

  • Långtidsuthyrning av byggnader för bostäder, kontor och lagringsutrymme
  • Korttidsuthyrning av herrgårdsbyggnaden för fest, konferens & möten
  • De projekt som ingår i Vision Ekhamn

Hemsida: www.ekhamn.se
Kontaktperson: Mikael Bengtson
Telefon: 070-590 59 99
E-post: mikael@ekhamn.se

Ekmaco AB

Företaget Ekmaco ägs av Clas Urell och startade på 80-talet. Det har tre verksamhetsgrenar:

  • Jordbruksdrift på de 125 ha åkermark som hör till Ekhamns Gård
  • Lätt entreprenad som skötsel av gräsytor, snöröjning, underhåll- och tillbyggnadsarbete mm
  • Hämtning och mellanlagring av restprodukter från olika butiker och köpcentra i Uppsala och Knivsta

Kontaktperson: Clas Urell
E-post: clas@reagro.se

ReAgro AB

Ägs av Ekmaco och EMMO System och arbetar sen 90-talet med återvinning av restprodukter över hela landet. Detta sker genom franschisingavtal med många lantbruksföretag från norr till söder. Köpcentra, livsmedelsbutiker, industri mm finns bland kunderna.
Hemsida: www.reagro.se
Kontaktperson: Mikael Bengtson
Telefon: 070-590 59 99
E-post: mikael@reagro.se

EMMO System AB

Detta företag startade 1988 och ägs av Mikael Bengtson och är leverantör av datorer, programvaror, kringutrustning och konsulttjänster inom IT.
Hemsida: www.emmo.se
Kontaktperson: Mikael Bengtson
Telefon: 018-34 61 80
E-post: mikael@emmo.se

Informus AB

Företaget ägs av Mikael Bengtson med familj. Informus driver sedan 1996 en webbtjänst för att söka och boka konferens, fest, event, weekendpaket mm.
Hemsida: www.informus.se
Kontaktperson: Mikael Bengtson
Telefon: 018-34 62 00
E-post: mikael@informus.se

Gemake HB

Handelsbolaget ägs av Mikael och Annie Bengtson och erbjuder:

  • Försäljning av mineraler och ädelstenar
  • Försäljning av stenhalsband och armband
  • Omträdning av halsband
  • Föreläsningar inom gemmologi, dvs läran om ädelstenar

Hemsida: www.gemake.se
Kontaktperson: Annie Bengtson
Telefon: 018-34 61 61
E-post: annie@gemake.se

Ecovate Systems AB

Företaget ägs av Mattias Bengtson och erbjuder konsulttjänster inom energilösningar.
Kontaktperson: Mattias Bengtson
Telefon: 070-720 59 99
E-post: mattias@ecovate.se