Ekhamns historia

Ekhamns Gård har en lång historia som sträcker sig från 1100-talet – kanske ännu längre tillbaka – och fram till nutid.

Gården har ägts av kungar, grevar och adelsmän och har ändå fram till slutet av 1800-talet alltid gått i arv eller skänkts som gåva.

Du kan följa gårdens historia genom de olika seklen via länkarna nedan. Mycket nöje!

Ekhamns mark

Fastighetskarta över Ekhamn (blå linjer markerar Ekhamns gränser):
Fastighetskarta Ekhamn med gränser inritade 2012-04-16