Ekhamn under 1500-talet

1500-talet

Under denna tid skedde mycket förändringar i Sverige. Gustav Eriksson, som först långt senare kom att kallas Gustav Vasa, blev kung och under reformationen omvandlades den katolska kyrkan till den evangelisk-lutherska.

En stor del av kyrkans tillgångar drogs in till kronan, däribland Sko kloster som under en period var flickskola innan det revs 1574. Kvar blev klosterkyrkan som än idag finns intill slottet som byggdes i mitten på 1600-talet.

När kronan övertog Sko kloster ägde man fortfarande Ekhamn som då övergick i Vasaättens ägo. Adelsmannen Alf Eriksson fick Ekhamn i gåva av kung Johan III år 1585, strax efter att han adlats av kungen.

I slutet av 1500-talet pågick en maktstrid mellan den dåvarande kung Sigismund och dennes farbror, hertig Karl, som var yngste son till Gustav Vasa. Bakgrunden var att Sigismund var uppfostrad som katolik, medan hertigen ville ha en övergång till den evangeliska-lutherska kyrkan.

När Ekhamns ägare Alf Eriksson tog parti för Sigismund fängslades han och gården togs ifrån honom. Hertigen gick segrande ut striden med Sigismund och kröntes som kung Karl IX. I samband med det blev kungen också ägare till Ekhamn.

Fortsätt till 1600-talet