Karta

Här finns Ekhamns Gård

Vägbeskrivning

Du ska ange ”Ekhamns Gård 20, Knivsta” som adress i din GPS. Skriver du bara ”Ekhamns Gård” visar vissa GPS vägen till vårt kontor som ligger 2 km från gården.

Till din hjälp när du ska besöka oss finns också en pdf med en vägbeskrivning som du kan ladda ner.

Allmänna kommunikationer

Med UL-buss 101 från Uppsala kan du komma till Edeby. UL-buss 101 och 183 går också från Knivsta till Edeby. Men de sista 3 km från stora vägen och ner till Ekhamn finns tyvärr inga allmänna kommunikationer. Om du ska besöka Ekhamn vid ett tillfälle när vi har ett publikt arrangemang, kan du ringa oss på 070-590 59 99 så försöker vi om möjligt att ordna med hämtning vid bussen.

Ekhamns mark

Fastighetskarta över Ekhamn (blå linjer markerar Ekhamns gränser):
Fastighetskarta Ekhamn